BAZA DANYCH OFERTY BADAWCZO - USŁUGOWEJ GUMed

BAZA DANYCH OFERTY BADAWCZO – USŁUGOWEJ GUMed stanowi doskonałe źródło informacji o uczelni, niezbędne do współpracy z przemysłem. Powstała jako jeden z elementów projektu pt.: ”Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.5.2.

Szerzej o bazie w dziale Pomoc

Instytucje zainteresowane współpracą dot. jakichkolwiek zleceń, projektów wspólnych dla GUMed prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt z Business Point uczelni