Szerzej o bazie...

Baza danych dotyczy tylko potencjału Gdańśkiego Uniwersytetu Medycznego i obejmuje następujące moduły, które na bieżąco są uzupełniane i aktualizowane:
  • EKSPERCI – informacje o pracownikach posiadających dowświadczenie w realizacji ekspertyz m.in. dla przemysłu: zawiera dziedziny, w których działają eksperci oraz listy referencyjne z wykonanych ekspertyz;
  • APARATURA - informacje o dostępnej aparaturze oraz rodzaju wykonywanych na niej badań i analiz; obejmuje opis aparatury i urządzeń laboratoryjnych, wykaz uzyskanych certyfikatów i listy referencyjne wykonanych badań;
  • PROJEKTY - informacje o realizowanych projektach badawczo-rozwojowych i przedsięwzięciach innowacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych; obejmuje dane o celach i osiągniętych efektach projektów;
  • TECHNOLOGIE - informacje o wynikach projektów badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle; zawiera opis oferowanych technologii/innowacji, aktualny etap zaawansowania prac badawczych, sposób ochrony praw własności intelektualnej oraz dziedzinę przemysłu, w której można wykorzystać wyniki;
  • ZESPOŁY BADAWCZE – dane nt. interdyscyplinarnych zespołach badawczych z określeniem zagadnienia, jakim się zajmują, jakiej współpracy oczekują z zewnątrz; dane kontaktowe do liderów zespołów;
  • PUBLIKACJE – link do bazy publikacji pracowników mieszczącej się na stronie Biblioteki Głównej GUMed