Baza

Wyszukaj


Którekolwiek ze słów
Wszystkie ze słów

 

Ekspert EKS-26

Osoba: Dr hab.n.med, prof.nadzw.GUMed Bogdan Jaremin
Pełnione funkcje: - Dyrektor IMMiT WNoZ GUMed, - Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Wewnętrznych IMMiT, - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, - Redaktor Naczelny International Maritime Health - Ekspert MZ ds dostosowania ustawodawstwa UE w sprawie bezieczeństwa zdrowia i pracy na morzu, ekspert MZ w podkomisji sejmowej nad ustawą o bezpieczeństwie morskim, -członek Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji w dziedzinie Medycyny Transportu - Chair of the I and II International Congress on Maritime, Tropical and Hyperbaric Medicine 2009/2012 - członek Lokalnego Komitetu Etycznego ds Doświadczeń na Zwierzętach do 2009 r.
Opis: Klinika specjalizuje się w: - diagnostyce i leczeniu patologii zawodowej i chorób wewnętrznych, zwłaszcza przewodu pokarmowego, warunkowanych środowiskiem pracy i bytowania, - promocji i ochronie zdrowia w warunkach środowiska pracy i życia, zwłaszcza w morskim środowisku pracy, - orzecznictwie lekarskim i sądowo-lekarskim w zakresie w/w dziedzin, - profilaktyce i prewencji chorób w środowisku pracy - badaniami naukowymi i wdrożeniowymi oraz propagowaniem wiedzy w w/wdziedzinach - opiniowaniem i kształtowaniem aktów prawnych regulujących w/w dziedziny
Języki obce: angielski, francuski
Słowa kluczowe, dziedziny, branże: medycyna morska i tropikalna, medycyna transportu i medycyna pracy, promocja zdrowia w środowisku pracy, orzecznictwo lekarskie
Akcje Wyślij zapytanie